מאמרים

יצירת אימפוזיציה רוחבית

הצעדים הבאים מדגימים כיצד תוכל ליצור אימפוזיציה רוחבית לתוויות ב- Esko Deskpack
1. הגדר את גודל הדף.

2. הגדר את הגריד הראשון כאשר הקפיצות יהיו לרוחב כולל מרווח וגלישה. הגדר קפיצות לאורך כולל מרווחים אשר יהיו למעשה גודל התוית + מרווחים. יישר את האימפוזיציה בהתאם למיקום הרצוי על ההדפסה – יישור לימין, לשמאל, או באמצע.

3. הגדר את הגריד השני כאשר הקפיצות יהיו לרוחב כולל מרווח וגלישה. שיםלב שנקודת ההתחלה העליונה תכלול גם את גודל הלייבל והמרווח שמתקיים לפני אותה שורה ראשונה. לדוגמא:

4. המשך לשיגור העבודה לשרת. 

בהצלחה! 

1800-800-083
פארק המדע, קרית ויצמן, ת"ד 150, רחובות
© כל הזכויות שמורות ל- אינדיגו